Murphy Style

Индустрия: Козметични услуги/ Офис: София

Предизвикателството

Чрез по-близка комуникация с клиентите през социални медии, Murphy Style имаше за цел да се превърне в надежден източник на информация за разкрасителни процедури, една от най-есенциалните стъпки при популяризирането на бранд.

Концепция и решение

На базата на месечен график, нашият творчески екип разработи серия от публикации (визуална и текстова концепция), които да бъдат привлекателни, но в същото време да комуникират нуждите и предизвикателствата на клиентите.

Реализация

Поддържайки силно присъствие в социалните медии, ние ефективно изградихме репутацията на Murphy Style и успяхме да изкомуникираме както услугите, така и цялостната филсофия на бизнеса.

View more or simply go back to all cases...

Murphy Style

Industry: Hair Style/ Office: Sofia

The Challenge

By closely communicating with clients on a social media level, Murphy Style needed to become a trusted source of hair style information which makes it a great asset when creating company awareness and brand credibility.

Concept & Solution

On the basis of a monthly schedule, our creative force develops consistent design universe (design visuals + messages) that is engaging but also speak about clients’ needs and challenges.

Realisation

Handling a strong social media presence, we have been effectively building Murphy’s reputation and showcase the business essentials.

View more or simply go back to all cases...

Asset 7