Индустрия: Кафе и напитки/ Офис: София

Предизвикателството

След успешното ни сътрудничество по дизайн на опаковки, нашият клиент Breaktime ни покани да разработим и нов дизайн за корпоративния им уебсайт.
За една марка, която предлага решения за кафе, закуски и вода в офиса, беше предизвикателство да се развие модерна и креативна концепция.

Концепция и решение

Екипът ни създаде актуален дизайн, който да бъде функционален и лесен за използване и актуализиране чрез бек-енд.

Реализация

Благодарение на съвместната ни работа с Break Time, създадохме модерен и удобен за ползване уебсайт, който беше изключително добре приет от потребителите.

View more or simply go back to all cases...

Industry: Coffee and Beverages / Office: Sofia

The Challenge

After our successful collaboration on packaging design our client Break Time decided to develop a custom new website.

Concept & Solution

For a brand which provides solutions for coffee, snacks and water in the office, it was challenging to develop modern & creative design universe. It still had to remain functional and easy to use and update through back-end.

Realisation

Thanks to our joint work with Break Time, we have created a modern user-friendly website that was extremely well-received by the users.

View more or simply go back to all cases...

Asset 7