Какво е BRAND GUIDELINES?

След като сте създали успешно нови графични елементи за вашия бранд, впоследствие несъмнено най-важната стъпка е разработването на стандарти за тяхната употреба – или популярни още с наименованието Brand Guidelines.

Тук основната задача е да се създадат ясни правила затова как вашето лого, цветове, съобщения и други елементи ще бъдат представени пред вашата аудитория.

Независимо от медията, в която ще бъдат използвани, целта на гайдлайн-а е да предложи установен начин на употребата им, който ще спомогне за това брандът да им консистентно присъствие и запомнящ се образ.

Веднъж изграден, наръчникът от правила би могъл да се превърне в изключително полезен инструмент при дизайн на бъдещи комуникационни материали.

Тук бихме искали да уточним и нещо много важно: Визуалният Guideline може да се разработи както за един конкретен бранд елемент (например лого), така и за съвкупност от няколко – всичко зависи от конкретните нужди.

Но като професионалисти в сферата, горещо препоръчваме на бизнесите да обръщат детайлно внимание на материалите, с които боравят, и често да ги проверяват, за да са сигурни, че имат стабилно и хомогенно присъствие сред високата пазарна конкуренция.

Виж повече...

Asset 7