Пет съвета за успешна бранд комуникация по време на криза

Днес сме изправени пред нова реалност. Това не е „маркетингова възможност“, а непозната ситуация, която изисква от нас внимателна навигация, проява на високо ниво на гъвкавост, активно преформулиране на бизнес целите и най-важното – активна и адекватна на заобикалящата ни среда комуникация.

1. АДАПТИРАЙТЕ БРАНДА СИ КЪМ КОНКРЕТНАТА РЕАЛНОСТ
• Анализирайте какво се е променило и как вашият бранд може да отговори по най-добрия начин на ситуацията.
• Препотвърдете обещанията, които вашият бранд ще продължи да изпълнява – не забравяйте, че именно доверието е изключително ценен капитал в кризисна ситуация.
• Не копирайте какво правят другите – изградете разбиране за уникалната роля, която вашият бранд играе в живота на хората.
• Определете дали и как вашият бранд може да бъде полезен по време на тази криза – акцентирайте на тези услуги/продукти, които решават актуални проблеми.
• Погледнете към нови хоризонти за развитие – извън вече предначертаните и добре познатите области за опериране.

2. АНАЛИЗИРАЙТЕ СВОЯТА НАСТОЯЩА КОМУНИКАЦИОННА ИЗЯВА
• Преразгледайте всички кампании, които са активни в момента или са планирани до края на годината.
• Преценeте кои от тях са приложими към ситуацията и кои би следвало да бъдат преформулирани или отложени.
• Преценете доколко настоящите или планираните за близките месеци кампании могат да се адаптират към създалата се ситуация.
• Много добре преценете таргетирането – може да се наложи да промените или разширите публиките и да се обърнете към други аудитории.
• Анализирайте състоянието на социалните си мрежи и бъдете в активен контакт с аудиторията – адаптирайте комуникацията си и прегледайте съобщенията си, за да се уверите, че са подходящи.
• Проучете вашата конкуренция и нейните активности, за да сте в крак със ставащото във вашата сфера на бизнес.

3. ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
• От изключителна важност е да бъдете в течение със случващото се и да предвиждате промените в поведението на потребителите си.
• Мислете не само за вашия бизнес, но какво още можете да направите или публикувате, за да помогнете на клиентите си, за да ги накарате да мислят, да работят или просто да се почувстват по-добре.
• Уверете се, че комуникацията ви достига до очите и ушите на подходящата за вашия бранд публика, отговаря на неговите нужди и предизвиква взаимодействие с вашия бизнес.
• Изградете усещане за общност и застъпничество в това, което проектирате в обществото като бранд. При кризи е жизненоважно да покажете как живеете в момента с хората.
• Създавайте търсеното от потребителите усещане за спокойствие, стабилност и съпричастие – въпреки че не сме в състояние да предвидим какво ще се случи в бъдеще, внушението за устойчивост на бранда ще помогне да се очертаването на това бъдеще.

4. РЕАГИРАЙТЕ БЪРЗО И АДЕКВАТНО
• Не се страхувайте да бъдете гъвкави – заобикалящите ни условията се променят изключително интензивно. Необходимо е комуникацията да се променя заедно с тях.
• Потребителите не очакват брандовете да бъдат перфектни в своята комуникация – в условията на криза хората са много по-прощаващи, отколкото осъзнаваме.
• Активно комуникирайте своята адаптивност и съпричастнот към ситуацията – това, което вчера се е приемало като добро послание, денс вече може да не е правилното.
• Не забравяйте да вземете предвид контекста, преди да отговорите или излъчите съобщение.
• Използвайте само надеждни и проверени източници на информация, върху които да базирате комуникационната си стратегия.
• Използвайте само надеждни платформи за комуникация, които могат да засилят посланието на вашата марка.
• Информирайте потребителите си навреме за всяка настъпила промяна и бъдете отговорни към регдовното подаване на актуална информация за вашия бранд и дейност. Това ще изгради усещане за спокойствие и контрол над ситуацията.

5. ПРЕЦИЗИРАЙТЕ ТОНА НА ГОВОРЕНЕ И ИЗОБРАЖЕНИЯТА, КОИТО ПОЛЗВАТЕ
• Генерирайте съдържание, ориентирано към настоящите емоционални нужди на потребителите – това ще намали дистанцията и ще изгради доверие.
• Определете консистентен „глас на вашата марка“. Определете ясно екип или лица, които ще отговарят за вашата вътрешна и външна комуникация и бъдете ясни какви ще бъдат техните отговорности по време на тази криза.
• Бъдете изключително внимателни както към посланията, така и към начина, по който ги комуникирате (вербално и визуално).
• Бъдете честни, открити и ясни в комуникацията си.
• Създавайте полезно съдържание и избягвайте чистото рекламното говорене. Определянето на правилния тон за изразяване на вашия бранд в условия на криза е непрекъснат процес. Бъдете наблюдателни и правете необходимите промени спрямо конкретната ситуация.
• Съсредоточете се върху положителните послания – поддържайте положително говорене, не издавайте паника и страх, но бъдете предпазливи да не звучите и самонадеяно или „както обикновено“.
• Проявявайте изключителна предпазливи, ако решите да използвате сарказъм или хумор.
• Бъдете емпатични в посланията си – помнете, че хората и бизнесът са достатъчно стресирани и несигурни.
• Избягвайте да капитализирате създалата се ситуация. (напр. избягвайте слогани като „Само по време на Co-Vid 19“, „Намаление по време на криза“ и т.н.)
• Избягвайте изображения на тълпи, докосващи, здрависващи се, целуващи се хора.
• Не изпадайте в крайности – агресивни цветове и форми, създаващи усещане за опасност и безпокойство или пресилено омекотяване на графичната извява на бранда.

БОНУС СЪВЕТ
Помнете, че карантината няма да трае вечно.
По време на криза, в период на изолация е лесно просто да намалите своята комуникационна активност и да изчакате, но сега не е време за бездействие – време е за активна работа и изграждане на стратегия.
Посткризистният период ще е значително по-дълъг от самата криза. Още от сега мислете за подходящи кампании за периода след карантината. Насочете посланията към това, как вашият бранд може да помогне при възстановяването на нормалния живот и бизнес.

Виж повече...

Asset 7