ЗА НАС

Ракетно инженерство

Маркетинг комуникацията и дизайна са дейности със свои собствени методи, прагматичен опит и (често техническо) ноу-хау. Разбираме бизнеса, както никой друг, и често правим невъзможното реалност. Акронимът, който описва най-добре нашия набор от умения, не е ЕКА или НАСА, а по-скоро ROI (Return of Investment – възвръщаемост на инвестиция).

Нашите звезди

Мястото, където марките процъфтяват, е мястото, където пазарите и бизнесът растат. Това е нашата цел. Със страст и порив, които будят уважение. Нашите звезди карат брандовете да заблестят. Те са нашите стратези, творци, консултанти и технически професионалисти. Те хващат бранда в здрава и силна прегръдка и никога не го пускат. Разпростират се в ширина и дълбочина. От индустрията с опаковките до маркетинга в магазина. От създаване на стратегия до започване на кампания.

Това е пътешествие

Животът е пътешествие. Така е и брандингът. Потребителят пътува по своя собствен път. Именно към него фокусираме нашия телескоп. Уверяваме се, че марката ви отговаря на всички важни пресечни точки с клиента, последователно и видимо. Заедно поемаме по пътя на едно отличаващо се потребителско изживяване, което води до повишаване на продажбите и лоялността.

Излитаме

Използваме абсолютно целия си опит в маркетинга, дизайна и брандирането за успешното стартиране на всяка марка. Ефективно и ефикасно. Ние сме тихата сила зад големя старт на марки като Philips, Coca-Cola и Unilever.

Asset 7